Зміни у проведенні перевірок законодавства про працю (охорони і оплати праці, оформлення трудових відносин)

Зміни у проведенні перевірок законодавства про працю (охорони і оплати праці, оформлення трудових відносин)

Законом № 1774-VIII від 06.12.2016 доповнено статтю 17 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" частиною другою такого змісту:

"Органи місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади";

Частину третю статті 18 цього Закону викладено в такій редакції:

"3. Органи місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, організовувати їх проведення, а при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників";

Статтю 34 доповнено частиною третьою такого змісту:

"3. До відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, крім повноважень, визначених пунктом "б" частини першої цієї статті, належать:

1) здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;

2) накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством".