Що потрібно органам місцевого самоврядування, щоб проводити перевірки законодавства про працю у підприємців?

Що потрібно органам місцевого самоврядування, щоб проводити перевірки законодавства про працю у підприємців?

Державна служба України з питань праці 22.06.2017 скерувала лист N 6827/1/4-ДП-17 із рекомендаціями для органів місцевого самоврядування щодо здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Днями ці «Методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю» на своєму сайті розмістило головне управління Держпраці у Львівській області (07.07.2017).

Коротко про основне.

Так, для здійснення контрольних повноважень міським радам міст обласного значення чи об'єднаним територіальним громадам рекомендується забезпечити створення нового або покладення контрольних повноважень на діючий виконавчий орган.

При прийнятті рішення пропонується врахувати чисельність виконавчого органу, достатню для ефективного здійснення контрольних повноважень, яку рекомендується встановлювати у розрахунку 1 інспектор праці на 20000 чисельності населення, що проживає на території відповідної міської ради міста обласного значення чи об'єднаної територіальної громади.

Крім того, у посадовій інструкції інспектора праці виконавчого органу рекомендується передбачити наступні повноваження:

1) безперешкодно, без попереднього повідомлення здійснювати інспекційні відвідування;

2) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об'єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

3) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію / відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об'єктом відвідування їх копії або витяги;

4) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об'єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;

5) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози його безпеці залучати працівників правоохоронних органів;

6) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

7) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

8) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування;

9) проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування.

При прийнятті рішень щодо кола повноважень виконавчого органу чи уповноваженої особи, необхідно враховувати, що обов'язки, які можуть бути на них покладені, не повинні заважати їм ефективно виконувати контрольні повноваження або якимось чином завдавати шкоди авторитетові та неупередженості, які потрібні інспекторам праці у їхніх відносинах з роботодавцями та працівниками.

 

Джерело: Державна служба України з питань праці.