Порушення законодавства про працю, що тягнуть суворі штрафи

Народні депутати України проаналізували порушення законодавства про працю, за допущення яких можуть притягти до відповідальності у 2017 році

Депутати мають намір удосконилити процедуру державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та відповідальність за правопорушення у цій сфері. У пояснювальній записці до проекту відповідного законодавчого акту № 6087 від 15.02.2017 , народні обранці зазначають, що "Законами України від 28 грудня 2014 року № 77-VIII, від 3 листопада 2015 року № 734-VIII та від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII були внесені суттєві зміни до Кодексу законів про працю України, що стосуються фінансово-правової відповідальності юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, за порушення законодавства про працю.

Внаслідок зростання мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 році, яка є базою для розрахунку штрафів за вказані вище порушення, до 3200 гривень, розміри штрафів за порушення законодавства про працю зросли вдвічі, а саме:

в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у розмірі 96 000 грн. за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у розмірі 9 600 грн.;

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у розмірі 32 000 грн.;

недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу""Про альтернативну (невійськову) службу""Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", у розмірі 32 000 грн.;

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у розмірі 9 600 грн.;

недопущення до проведення перевірки, створення перешкод у її проведенні, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, що стосуються фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, - у розмірі 320 000 грн.;

порушення інших вимог трудового законодавства - у розмірі 3 200 грн."

Депутати також зазначили, що використовувати фінансово-правову відповідальність як джерело поповнення бюджету не слід,